Select Page
5 գիրք` սկսնակ գործարարների համար

5 գիրք` սկսնակ գործարարների համար

Մեր օրերում մեծ թափ են հավաքում Startup—ներն ու սկսնակ գործարարները, ովքեր իրենց բիզնես ստեղծելու ճանապարհին բախվում են մի շարք խնդիրների։ Այստեղ մենք առանձնացրել ենք գրքերի այն ցանկը, որոնք կփորձեն հնարավորինս կրճատել այդ խնդիրները, իսկ դրանց բախվելու դեպքում էլ...